14
mar 2014

III Walne Zebranie MKT odbyło się jak poprzednio w Instytucie Medycynu Wsi w Lublinie o godzinie 18:00. Ponieważ tym razem udało się zebrać aż 18 członków, mogliśmy rozstrzygnąć ważne dla Klubu sprawy już w pierwszym terminie. Pomimo, że nadal prezesem Klubu pozostał Paweł Krawczyk (w tej sprawie nie było żadnych zastrzeżeń) to skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległ poważnym zmianom.

W zarządzie do Piotra Paprzyckiego dołączyli Maciej Strzemski i Michał Drożdż a w Komisji rewizyjnej znaleźli się Robert Kieszko, Anna Walkowska i Tomasz Kortas. Udało się też znacznie podeprzeć fundusze Klubu przez sciągnięcie licznych zaległych składek i zebranie wpłat od nowych członków. Walne zdecydowało też o wprowadzeniu opłaty wpisowej w wysokości 50zł. Dokładny przebieg Walnego każdy może prześledzić w protokole.

 

pdf icon

 

 

Mikrowstępniak, czyli co słychać w Klubie


 

Mikro-wstępniak (NR 2/2014) Walne za nami. Zwróćcie uwagę na duże zmiany w Zarządzie - będą nas, mam nadzieję skuteczniej, wspierać Michał Drożdż i Maciek Strzemski. Dziękuje także wszystkim, którzy wpłacili składki, dzięki którym moglismy spokojnie wesprzeć rejestrację w PZA Klubu Wysokogórskiego Lublin. Dzięki temu będziemy mogli znacznie rozszerzyć nasze możliwości turystyczne w Tatrach i umożliwić podnoszenie kwalifikacji członków w uprawianiu ambitniejszych form turystyki górskiej.  Wkrótce rusza nowy projekt rowerowy "Płynie Wisła, płynie...", zaawansowany jest też stan przygotowania wyprawy bałkańskiej w koronie gór Europy. Możliwości turystyczne MKT dzięki KWL będą sięgać w tym roku szczytów Alp i Dolin Himalajów - byle tylko znaleźli się chętni. Z turystycznym pozdrowieniem...    
 

webmajster