Stowarzyszenie Medyczny Klub Turystyczny zostało utworzone pod koniec 2004 roku przez grupę osób związanych ze środowiskiem medycznym Lublina, posiadających duże doświadczenie w tym, co kiedyś nazywano turystyką kwalifikowaną a co dziś chcielibyśmy określać jako turystykę aktywną.

Do tego czasu, jako grupa nieformalna sami penetrowaliśmy górskie i nizinne szlaki turystyczne. Zdobywaliśmy Mount Blanc, Monte Rosa, Matterhorn, Gran Paradiso, Dolomity, Alpy Berneńskie i Julijskie, byliśmy na Kaukazie, w Atlasie Wysokim, i Tien Szanie, na Kilimandżaro, na Uralu Subpolarnym oraz pod himalajską Annapurną. Pieszo, rowerem i na nartach docieraliśmy w Czarnohorę, Świdowiec, Gorgany, Retezat, Góry Rodniańskie, Fogarasz.

Teraz działając formalnie wspieramy nawzajem swoje pasje i staramy się przekazywać je innym, co zaowocowało dorocznymi rajdami rowerowymi po Europie Wschodniej i Środkowej, regularnymi wyprawami alpejskimi a także licznymi wystawami fotograficznymi, spotkaniami integracyjnymi i pokazami slajdów. Objechaliśmy rowerem Polskę dookoła jej granic. Organizowaliśmy też wycieczki objazdowe, zawsze połączone z aktywną wędrówką. W lutym 2006 roku nasza wyprawa do Argentyny zdobyła najwyższy szczyt obu Ameryk - Aconcagua 6962 mnpm. W sierpniu 2008 roku nasza ekspedycja powtórzyła drogę pierwszych polskich powojennych himalaistów na szczyt CB13A w Indiach - 6180mnpm, w lipcu 2010 w 5-osobowym komplecie weszliśmy na Ararat (5137mnpm) a w sierpniu 2013 na kaukaski Kazbek (5034mnpm). W tyże roku zakończył się także 7-letni projekt MKT objechania granic Polski rowerem.

DANE URZĘDOWE I ADRESOWE

Stowarzyszenie Medyczny Klub Turystyczny MKT w Lublinie

20-605 Lublin, ul. Grażyny 3 /16
Regon: 06001552
Nr KRS: 0000229044
NIP: 7122925263
Adres witryny: www.mkt.imw.lublin.pl
Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Konto: Bank Ochrony Środowiska
91 1540 1144 2114 6406 2033 0001

STATUT

Wszystkie poniższe informacje oparte są na sformułowaniach Statutu Medycznego Klubu Turystycznego w Lublinie (z dnia 4 listopada 2004r z autopoprawkami), który reguluje działalność Klubu. Zainteresowanych pracą, a szczególnie członkowstwem w MKT prosimy o dokładne zapoznanie się ze statutem. Pełny tekst statutu w wersji html jest dostępny tutaj i w dziale archiwum niniejszej witryny.

KIM JESTEŚMY

Medyczny Klub Turystyczny jest stowarzyszeniem zarejestrowanym wpisanym oficjalnie do Rejestru Stowarzyszeń 23 lutego 2005 roku. Najliczniejszą grupą członków naszego Klubu są lekarze w różnym wieku. Oni też stanowili grupę inicjatywną, która doprowadziła do powstania MKT. Jednak grupa ludzi, którymi jesteśmy zainteresowani i do których kierujemy nasze propozycje jest znacznie szersza. Członkami Klubu i osobami biorącymi udział w imprezach klubowych są też różnego rodzaju inni pracownicy medyczni jak technicy, laboranci, sekretarki, pielęgniarki, a także studenci medycyny oraz nasi pacjenci i ich rodziny.

Siedzibą naszego Klubu jest miasto Lublin, ale cele swoje chcemy realizować i realizujemy wszędzie, gdzie można uprawiać aktywną turystykę i ją propagować, a więc w miarę naszych możliwości... na całym świecie. Nasz Klub nie ma stałego miejsca spotkań i urzędowania. Klub jest tam gdzie aktualnie odbywa się impreza klubowa. Posiedzeniom Zarządu i Walnym Zebraniom, okresowo gościny udziela Klinika Chorób Płuc Akademii Medycznej w Lublinie lub Instytut Medycyny Wsi w Lublinie (tu, w Zakładzie Badań Czynnościowych mieści się magazyn sprzętowy MKT). Niniejszą witrynę www gości na swoim serwerze Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

JAKIE MAMY CELE

W oparciu o nasz Statut propagujemy i rozwijamy pieszą turystykę górską, wspinaczkę i alpinizm, turystykę rowerową oraz turystykę wodną jako aktywną formę spędzania wolnego czasu. Chcemy umożliwiać i ułatwiać członkom Klubu uprawianie takiej turystyki oraz wspomagać podnoszenie kwalifikacji do jej uprawiania i organizowania. Staramy się też propagować wiedzę o odwiedzanych w ramach imprez turystycznych krajach i regionach a także prowadzić badania naukowe i szkolenia związane tematycznie, przestrzennie lub czasowo z uprawianiem turystyki aktywnej. Ważną dziedziną działań klubu są wystawy fotograficzne i prezentacje zdjęć i filmów z naszych wypraw. Integracja środowiska medycznego jest także istotnym celem istnienia Klubu. Nie ograniczamy form uprawianej turystyki, ani sposobu jej propagowania. Wszystkie kierunki działań wynikają z inicjatyw poszczególnych członków, którzy są w stanie przekonać innych i zrealizować swoje pomysły, Stowarzyszenie jedynie ułatwia te działania. U nas możecie nawet spróbować wejść na Everest, pomożemy Wam wspólnie, ale sami przyniesiecie pomysł i włożycie w to najwięcej pracy!

KTO SZEFUJE

Na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków sprawami bieżącymi Klubu zajmuje się Zarząd o szerokich kompetencjach (przyznawanie i pozbawianie członkowstwa, zarządzanie majątkiem, prowadzenie dokumentacji działalności, zwoływanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania). W skład Zarządu III-ciej kadencji (od marca 2007 roku) wchodzą:

PAWEŁ KRAWCZYK - presez
MACIEJ STRZEMSKI - wiceprezes, pełnomocnik d/s wspinu
PIOTR PAPRZYCKI - sekretarz, pełnomocnik d/s sprzętu
MICHAŁ DROŻDŻ - skarbnik

Aby Zarząd nie był zbyt samodzielny i nie wykorzystywał nadmiernie swoich kompetencji musi czuwać i patrzeć mu na ręce organ kontroli wewnętrznej. W skład Komisji Rewizyjnej od marca 20011 roku wchodzą:

ROBERT KIESZKO - przewodniczący
ANNA WALKOWSKA - członek Komisji
TOMASZ KORTAS - członek Komisji

JAKIE MAMY FUNDUSZE

Statut upoważnia nas do pozyskiwania środków na działalność ze składek członkowskich - obecnie składka członkowska wynosi 24zł rocznie, liczymy także na dotacje i darowizny. Jednak nie ukrywamy, że najważniejsze są własne fundusze członków, chociaż dzięki własnej pracy i samodzielnej organizacji staramy się redukować koszty naszych imprez turystycznych do minimum. W oparciu o statut Klub może potencjalnie prowadzić działalność gospodarczą - w chwili obecnej nie korzystamy z tej możliwości.

JAK MOŻNA SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ

Aby zostać członkiem zwyczajnym Klubu musisz być osobą bezpośrednio lub pośrednio związaną ze środowiskiem medycznym. Dobrze przeczytaj statut dostępny na tej witrynie i przyjdź na któreś z ogłaszanych tutaj spotkań zarządu. Jeśli Ci się spodoba, musisz uzyskać poparcie dwóch członków Klubu i akceptację Zarządu oraz wypełnić deklarację członkowską i opłacić opłatę wpisową w wysokości 50zł oraz pierwszą składkę. Jeśli nie spełniasz warunków ustawy o stowarzyszeniach możesz także zostać członkiem wspierającym (może nim być też osoba prawna lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego) - wystarczy do tego celu tylko decyzja Zarządu.

 

 

Mikrowstępniak, czyli co słychać w Klubie


 

Mikro-wstępniak (NR 2/2014) Walne za nami. Zwróćcie uwagę na duże zmiany w Zarządzie - będą nas, mam nadzieję skuteczniej, wspierać Michał Drożdż i Maciek Strzemski. Dziękuje także wszystkim, którzy wpłacili składki, dzięki którym moglismy spokojnie wesprzeć rejestrację w PZA Klubu Wysokogórskiego Lublin. Dzięki temu będziemy mogli znacznie rozszerzyć nasze możliwości turystyczne w Tatrach i umożliwić podnoszenie kwalifikacji członków w uprawianiu ambitniejszych form turystyki górskiej.  Wkrótce rusza nowy projekt rowerowy "Płynie Wisła, płynie...", zaawansowany jest też stan przygotowania wyprawy bałkańskiej w koronie gór Europy. Możliwości turystyczne MKT dzięki KWL będą sięgać w tym roku szczytów Alp i Dolin Himalajów - byle tylko znaleźli się chętni. Z turystycznym pozdrowieniem...    
 

webmajster