Aktualna lista członków MKT i płatność składek

Uwaga! Niepłacenie składek może skutkować skreśleniem z listy członków MKT. Nie chcemy, aby lista członków była fikcyjna i abyśmy musieli uporczywie upominać się o składki u osób, które obecnie nie mają czasu ani potrzeby kontaktu z Klubem. To właśnie osobiste potrzeby i starania członków sprawiają, że nasze Stowarzyszenie ma w dobrym tego słowa znaczeniu charakter elitarny. Aby nie tworzyć fikcji uczestnictwa "martwych dusz", Zarząd przyjął w roku 2010 zasadę, że skreślani będą sukcesywnie członkowie, których zaległości składkowe przekroczyły 3 lata. Od tego czasu wielokrotnie przeprowadziliśmy weryfikację członkowstwa i załączona poniżej aktualna lista uwzględnia bieżące weryfikacje. Na liście podajemy także zaległości składkowe członków, radzę sprawdzić! Dane co do płatności składek są oparte na wydanych drukach KP i wyciągach bankowych. Jeśli jakaś z wpłat nie została zaksięgowana - w celu wyjaśnienia, bardzo proszę o kontakt ze skarbnikiem osobiście lub na mail Klubu.
Przypominam także, że każda osoba skreślona z listy może po uregulowaniu składek ponownie zostać na nią przywrócona osobną decyzją Zarządu. Przypominam również, że w uzasadnionych przypadkach przysługuje Wam  odwołanie od wszelkich działań Zarządu do Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania.
Składka od początku istnienia Klubu wynosi tylko 24zł rocznie. Najlepiej opłacać osobiście u skarbnika (Michał Drożdż - Filia Studencka Biblioteki UM, ul. Chodźki 13b), lub na  konto klubowe - Bank Ochrony Środowiska 91 1540 1144 2114 6406 2033 0001, tytuł wpłaty - "składka za ... rok".

Skarbnik MKT i cały Zarząd dziękują wszystkim, którzy dotąd wspierali Klub składkami, bez Was nie moglibyśmy istnieć, a już na pewno nie moglibyśmy prowadzić oficjalnej działalności jako stowarzyszenie zarejestrowane.

 pdf icon

 

 

 

Mikrowstępniak, czyli co słychać w Klubie


 

Mikro-wstępniak (NR 2/2014) Walne za nami. Zwróćcie uwagę na duże zmiany w Zarządzie - będą nas, mam nadzieję skuteczniej, wspierać Michał Drożdż i Maciek Strzemski. Dziękuje także wszystkim, którzy wpłacili składki, dzięki którym moglismy spokojnie wesprzeć rejestrację w PZA Klubu Wysokogórskiego Lublin. Dzięki temu będziemy mogli znacznie rozszerzyć nasze możliwości turystyczne w Tatrach i umożliwić podnoszenie kwalifikacji członków w uprawianiu ambitniejszych form turystyki górskiej.  Wkrótce rusza nowy projekt rowerowy "Płynie Wisła, płynie...", zaawansowany jest też stan przygotowania wyprawy bałkańskiej w koronie gór Europy. Możliwości turystyczne MKT dzięki KWL będą sięgać w tym roku szczytów Alp i Dolin Himalajów - byle tylko znaleźli się chętni. Z turystycznym pozdrowieniem...    
 

webmajster